PŘIPRAVUJEME - nabídka kurzů

KOM - Odpovědnost za škodu  (1.května 2009)
  Dne 1.5.2009 bude uspořádán v centru mládeže Křižovatka kurz na téma ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU. Tento kurz je pokračováním dlouhodobého vzdělávacího projektu Kurz Občanského Minima, který byl zahájen na jaře roku 2008. Více info v pozvánce (najdete ZDE).
 
KOM - Závazkové právo (16. a 23. května 2009)
 

Dvou denní kurz se zaměřením na Občanskoprávní smlouvy (ZP A - 16.5.) a Obchodněprávní smlouvy (ZP B - 23.5.) bude probíhat v centru mládeže Křižovatka v Příchovicích. Více info v pozvánce (najdete ZDE). Kurz je opět pokračování vzdělávacího projektu KOM.

 
Kurz Občanského Minima 3 (9.10., 23.10., 7.11. a 21.11. 2009)
  Na základě velkého ohlasu všech zúčastněných z předchozích dvou běhů kurzu, opakujeme tento základní Kurz občanského minima, který je vstupním kurzem do dlouhodobého vzdělávacího projektu KOM (začátek jaro 2008). Tento projekt je určen především mladým lidem, kteří chtějí zvýšit své možnosti uplatnění na pracovním trhu v rámci zaměstnání nebo podnikání. Dále pro ty, kteří si potřebují doplnit své znalosti v uvedených oblastech pro zvýšení kvality své práce (jejího řízení) a dosažení pracovních a společenských cílů. Podrobnější informace v pozvánce (najdete ZDE) a obecných propozicích kurzu (najdete ZDE).