Archív: KurzObčanskéhoMinima I (jaro 2008)

V sobotu 31. 5. byl v Příchovicích ukončen Kurz občanského minima – KOM 1. Ten po dva měsíce probíhal v Centru mládeže Křižovatka. Záštitu této vzdělávací akci udělil královéhradecký biskup Dominik Duka a prezident HK ČR Jaromír Drábek. Kurz byl finančně podpořen Jihomoravským krajem. Na jeho spolupořádání se podílely: Nadační fond Josefa Luxe, Nadační fond Křižovatka a Křižovatka , o. s. Kurz byl učen především pro mladé lidi vstupující do pracovního procesu, ale i pro další zájemce, kteří mají odpovědnost v rámci organizací, formálních i neformálních skupin. V jeho průběhu se vystřídalo sedm lektorů pro oblasti managementu, sociálních kompetencí, práva a ekonomiky. Účastníci závěrem obdrželi osvědčení o absolvování kurzu z rukou Věry Luxové, předsedkyně SR NFJL, Jaromíra Drábka a Vladimíra Nováka, předsedy Křižovatky, o. s. Podle hodnocení všech frekventantů se jednalo z mnoha důvodů o zcela ojedinělou vzdělávací akci, a to co do obsahu, formy, prostředí i atmosféry. Pořádající organizace se proto rozhodly, že na podzim kurz KOM 1, jako základní pilíř vzdělávacího projektu v Centru mládeže Křižovatka, zopakují.