Kurzovné

KOM - Odpovědnost za škodu: Kurzovné činí 500 Kč. Pro nevýdělečně činnou mládež (do 26 let) a pro osoby v obtížné sociální situaci, které požádají o slevu, je stanoveno na 300 Kč (individuálně možno dojednat i jinak. V rámci kurzu je zajištěno občerstvení a možnost přespání ze čtvrtka na pátek a z pátku na sobotu, a to za dobrovolný příspěvek (hodnota cca 250 Kč).

 KOM - Závazkové právo: Kurzovné činí za jeden sobotní kurz 500 Kč. Pro nevýdělečně činnou mládež (do 26 let) a pro osoby v obtížné sociální situaci, které požádají o slevu, je stanoveno na 300 Kč (individuálně možno dojednat i jinak). V rámci kurzu je zajištěno občerstvení a možnost přespání z pátku na sobotu a ze soboty na neděli, a to za dobrovolný příspěvek (hodnota
cca 250 Kč).

Kurz Občanského Minima 3: Kurzovné činí 2 500 Kč. Pro nevýdělečně činnou mládež (do 26 let) a pro osoby v obtížné sociální situaci, které požádají o slevu, je stanoveno na 1 400 Kč, ve zvláštních případech je možno cenu dojednat i odlišně. Zajištěno je stravování a možnost přespání z pátku na sobotu a ze soboty na neděli (za dobrovolný příspěvek). V případě účasti pouze na vybraných přednáškách činí cena alikvotní část kurzovného.   

V případě objektivních důvodů (nemoc, ...) bude na požádání vráceno 80% alikvotní hodnoty z části, které se daný účastník nemohl zúčastnit.

 Kurzovné je hrazeno na účet Křižovatky o.s. podle propozic, které Vám zašleme po obdržení Vaší přihlášky.

Příspěvek na stravu a ubytování  bude hrazen na místě vždy při každém jednotlivém setkání dle Vašich možností- to platí samozřejmě pro případ, že účastník nezvolí stravování a ubytování jiným způsobem.