Přihlášení

 

Formulář přihlášky v elektronické podobě si zájemce vyžádá (pokud ho nezíská jinak) na adrese: kom@fondlux.cz nebo si jej stáhne na těchto stránkách (ZDE) či na www.krizovatka.signaly.cz

Vyplněná přihláška se zasílá elektronicky na adresu: kom@fondlux.cz

Maximální kapacita kurzu je 30osob - v případě většího počtu zájemců budou upřednostněni ti, kteří zaslali přihlášku dříve (ostatním bude nabídnuta účast na dalším kurzu).

Na základě přijaté přihlášky Vám zašleme potvrzení o zařazení do kurzu, které bude obsahovat veškeré propozice a údaje pro provedení platby (číslo účtu, var. symbol) za kurzovné. Kurzovné je splatné do 10-ti dnů po odeslání potvrzení o zařazení do kurzu. Pokud by k zaplacení nedošlo, budeme kontaktovat další případní uchazeče.

Kurz bude zahájen, pokud se přihlásí alespoň 15 zájemců. V případě zrušení kurzu bude již přihlášeným kurzovné vráceno.