Čestný výbor Nadačního fondu Josefa Luxe

Václav Havel - do roku 2003 prezident ČR, za své smýšlení, za prosazování občanských svobod, za politickou činnost ve funkci hlavy státu a za dramatickou a literární tvorbu, obdržel 16 státních vyznamenání a 37 čestných doktorátů

"Jsem přesvědčen o tom, že dnešní politice chybí étos, že více než v minulosti je třeba pracovat na obnově lidské odpovědnosti. Josef Lux věděl, že jsou vyšší hodnoty než okamžitý zisk či úzký zájem osobní, stranický či národní. Tyto jeho postoje souvisely s jeho zbožností. Jeho život tedy chápu jako výzvu k pěstování těch nejlepších hodnot, které ztělesńoval. Přeji zdar všem, kteří budou mít v rámci Nadačního fondu podíl na ideálech, pro které žil a pracoval."Kardinál Miloslav Vlk -
metropolita, primas český, arcibiskup pražský, Prezident Rady evropských biskupských konferencí (CCEE)

"Myšlenka založení Nadačního fondu Josefa Luxe mě velice těší, neboť svědectví Josefova života 'nemůže zůstat skryto, protože je světlem světa'. Přijal jsem s vděčností členství v čestném výboru, poněvadž jsem přesvědčen, že nadační fond bude určitým způsobem dále pokračovat v tom, o co on sám usiloval. Naše víra nás vede k naději, že 'padne-li pšeničné zrno' poctivého a pravdivého života 'do země', 'nezůstane osamoceno, ale vydá mnohý užitek' ".


Chiara Lubichová - zakladatelka celosvětově rozšířeného Hnutí fokoláre, držitelka 12 čestných doktorátů a několika desítek významných mezinárodních ocenění


" Vážím si a cením Nadačního fondu Josefa Luxe a přeji mu, aby byl 'světlem', jak zní v překladu Josefovo příjmení. Světlem, z něhož by mnozí získali podnět pro svůj život, aby vyzařovali to bratrství, o němž Josef stále svědčí v ráji."
JUDr. Dagmar Burešová -
advokátka, za totality obhájkyně disidentů, v letech 1990-1992 předsedkyně České národní rady


"Vážila jsem si Josefa Luxe a měla jsem ho ráda. Jeho odchod je pro naši teprve se formující a nezralou demokracii ztrátou, kterou si naši občané snad ani neuvědomují. Josef Lux je pro mne ztělesněním vstřícné a otevřené politiky, politiky pro lidi, pro jejich výchovu k pocitu odpovědnosti nejen za sebe samé, ale i za své bližní, politiky, která mezi lidi nestaví příkopy, ale která je sbližuje. Nadační fond Josefa Luxe si vytýčil řadu úkolů. Tím hlavním by mělo být pokračování v odkazu Josefa Luxe - důsledně a neúnavně se snažit o změnu k lepšímu v naší republice, v naší společnosti i v nás samých."
MUDr. Zuzana Roithová - lékařka a po roce 1990 ředitelka pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, ministryně zdravotnictví ve vládě Josefa Tošovského, od roku 1998 senátorka za KDU-ČSL, předsedkyně Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku a členka stálé delegace Parlamentu ČR pro spolupráci s Evropským parlamentem

 

"Nadační fond, který vznikl z odkazu života Josefa Luxe, dozajista naplní své poslání vzbuzovat v lidech jejich schopnost být solidární nejen se známými, ale i s neznámými lidmi.
Nechť je tento nadační fond úspěšný a povzbuzuje naši společnost v rozvoji filantropie a rozmnožuje dary, aby je rozdával na cíle podporující návrat k tradičním hodnotám."RNDr. Jiří Grygar, CSc - fyzik a astronom, člen rady Akademie věd a mnoha dalších českých a mezinárodních vědeckých společností, držitel řady ocenění zejména za popularizaci vědy, autor knih, pořadů a přednášek o vesmíru

"Josef Lux znamenitě ztělesňoval postoje křesťanského politika v nepříliš vstřícném českém prostředí. Domnívám se, že podpora nadace nesouci jeho jméno přispěje k naplnění odkazu, jenž nám svým dílem a příkladným - byť nedlouhým - životem zanechal."
Mgr. Jan Kalvoda - advokát, bývalý předseda Občasnké demokratické aliance a místopředseda vlády ČR v letech 1992-1996

 

 Vladimír Mlynář -
novinář, bývalý šéfredaktor časopisu Respekt, ministr a mluvčí vlády Josefa Tošovského, ministr vlády ČR

"Josef Lux nebyl obyčejný politik a politika pro něj nikdy nebyla pouhou prací. Kdo jej poznal, ví že to byl skutečný státník a veřejné angažmá pro něj bylo posláním a službou. Věděl totiž, že opravdové svobody může společnost dosáhnout jen tehdy, uvědomuje-li si také váhu odpovědnosti a význam mezilidské solidarity. Na principy, jimiž se Josef Lux v politice snažil řídit, dnes navazuje fond, jenž nese jeho jméno. Přál bych si, aby výsledky jeho práce byly hodné jména Josefa Luxe."

   


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24