Rozhovory - rok 2012

  Rozhovory - rok 2001
Rozhovor s Pavlem Fischerem o médiích

Pavel Fischer je v současné době ředitelem politického odboru Kanceláře prezidenta republiky. Kromě jiného je také členem evropské ekumenické pracovní skupiny, která se věnuje otázkám společnosti a médií.


1. Funkce tisku v demokracii je jiná než za totality; občan má právo na informace, a to na informace objektivní. To je princip, ideální stav. Možná se Vám také stalo, že jste se účastnil nějaké události a když jste o ní četl v novinách, měl jste dojem, že jde o dvě odlišné věci. Lze vůbec získat díky médiím objektivní informace?

"Osobně mě velmi zaujalo, nakolik se může lišit skutečnost, kterou jsem prožil, od novinářské zprávy. Existuje mnoho očí, pohledů, zkušeností, modelů či rámců, jimiž skutečnost nazíráme. Událost, kterou jsem například sám sledoval, se najednou v podání žurnalisty mění. Tím však řetěz proměn nekončí - jedna a tatáž skutečnost se dále mění s porozuměním posluchače či diváka nebo čtenáře. A docela jinak vyznívá v jeho vlastní interpretaci, když ji sděluje ostatním. Při rozhovorech s přáteli jsem se často ani nestačil divit, co jsem vlastně prožil. Je to podobný jev, jako když světlo prochází hranolem. Je stále stejné, a přitom se mění, má novou barvu a atmosféru. A to nemluvím o tom, chce-li novinář skutečnost záměrně deformovat."


2. Ve vyspělých demokratických státech reaguje na rozvoj mediální sféry "výchova k médiím". Jde o to, aby člověk mohl uspokojovat své právo na informace, ale bránil se přitom možné manipulaci. Občan má právo na informace, a to nejen informace z médií, ale také o médiích. Uvažoval jste někdy o reálné možnosti zavedení mediální výchovy u nás?

"Naše školství je postaveno na základě studia slova a textu. To je ostatně východisko tradiční školy všude ve světě. Kulisy našeho života se však změnily - ubývá knihoven a my jsme stále více zahrnováni informacemi, obrazy, zprávami. Dopad sdělovacích prostředků na obyvatele této planety je nedozírný. Proto si myslím, že je na místě uvažovat o zavádění prvků mediální výchovy i u nás. Nejde o nějaký luxus - je ostatně v zájmu celé společnosti, aby zde vyrůstali lidé odpovědní, pro něž demokracie není jen prázdným heslem. Je třeba umět získávat odstup od novinových titulků a vytvořit si vlastní názor. To však předpokládá, že porozumíme základním zákonitostem médií. Jsem rád, že se v tomto smyslu u nás uskutečnilo již několik dílčích kroků."


3. Jedno ze zaměření Nadačního fondu Josefa Luxe má za cíl přispět k zlepšení situace v této oblasti. Jakou šanci, význam podle vás mají podobné iniciativy v naší společnosti?

"Myslím, že jde o iniciativu velmi záslužnou. V této oblasti lze vykonat skutečně mnoho dobrého."

-za rozhovor děkuje Irena Sargánková-
   


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24