Programy podpory 2011

  1. Program podpory Etické výchovy

  Vyhlašuje se jako soutěž pro základní a střední školy, ve kterých je zaveden předmět etická výchova, nebo je prokazatelně systematicky a strukturovaně vyučován v rámci jiných předmětů. Finanční příspěvek získají nadačním fondem nejlépe hodnocené školy.

kompletní znění vyhlášeného programu pro rok 2011

výsledky

fotografie  2. Program doprovázení pacientů

  V roce 2011 bude Nadační fond Josefa Luxe podporovat projet Doprovázení pacientů. Projekt koordinuje paní Zuzana Koudelková za o.s. LymfomHelp a MUDr. Robert Pytlík z I. interní kliniky VFN. Internetové stránky projektu naleznete zde.

  Projekt Doprovázení pacientů zprostředkovává kontakt novým pacientům s hemato-onkologickým onemocněním (a jejich blízkým) s dobrovolníkem a to většinou proškoleným bývalým pacientem. Možnosti přímé podpory léčeného pacienta jsou v jednorázových či opakovaných setkáních, při nichž dochází ke sdílení prožitků a předávání zkušeností souvisejících s léčbou. Možnosti další podpory jsou v předávání informací týkajících se léčby, diagnostických postupů a různých vyšetření, dále ve zprostředkování kontaktů na psychologa či sociálního pracovníka. Projekt doprovázení poskytuje i podporu nepřímou – tj. možnost telefonního kontaktu, internetové diskuze atd.

  V roce 2009 proběhla pilotní část projektu, která byla orientována na pacienty s maligním lymfomem léčených na I. interní klinice VFN v Praze a na jejich rodinné příslušníky či blízké (kompletní znění naleznete zde ). Pilotní projekt byl vyhodnocen jako úspěšný a smysluplný. Projekt má potenciál dalšího rozvoje a Nadační fond Josefa Luxe bude tento projekt podporovat.

  Pokračování a rozšíření projektu spočívá v zapojení pacientů s dalšími diagnózami v rámci VFN v Praze. Dále v nabídnutí projektu dalším zdravotnickým zařízením zabývajícím se léčbou hemato – onkologických onemocnění.Pokud si chcete tyto programy stáhnout jako dokument ve formátu Word, klikněte na tuto ikonu pravým tlačítkem myši a z nabídky zvolte "uložit cíl jako"

Programy2011.doc

   


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24