Programy podpory 2009

  1. Program podpory Etické výchovy

  Vyhlašuje se jako soutěž pro základní a střední školy, ve kterých je zaveden předmět etická výchova, nebo je prokazatelně systematicky a strukturovaně vyučován v rámci jiných předmětů. Finanční příspěvek získají nadačním fondem nejlépe hodnocené školy.

kompletní znění vyhlášeného programu pro rok 2009

výsledky

fotografie
  2. Program podpory edukace pacientů s hemato-onkologickým onemocněním

  Program je vyhlášen ve snaze podpořit zlepšení informovanosti pacientů s hemato-onkologickým onemocněním a jejich blízkých. Do programu se mohou přihlásit subjekty systematicky pracující na zlepšování informovanosti pacientů s hemato-onkologickou malignitou a jejich blízkých. Zlepšení informovanosti by mělo být zaměřeno na informace o podstatě onemocnění, diagnostice a léčbě. Dále zlepšení informovanosti a orientace v možnostech sociální a duchovní podpory. Další možností zlepšení informovanosti je organizování seminářů a setkání pro pacienty.


kompletní znění vyhlášeného programu pro rok 2009Pokud si chcete tyto programy stáhnout jako dokument ve formátu Word, klikněte na tuto ikonu pravým tlačítkem myši a z nabídky zvolte "uložit cíl jako"

Programy2009.doc

   


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24