Nadační fond Josefa Luxe - základní informace

 

Nadační fond Josefa Luxe založila spolu se synem Josefem manželka Josefa Luxe, Věra Luxová.
Cílem nadačního fondu je přispět ke zlepšení vztahů ve společnosti, a to především podporou aktivit usilujících o rozvoj občanské odpovědnosti, šíření etických hodnot a kultivaci mediálního prostředí. Jako výraz konkrétní pomoci spoluobčanům nadační fond podporuje i projekty zaměřené na poskytování duchovní a psychologické pomoci nemocným leukémií.
V současnosti realizuje především programy podpory etické výchovy na školách, programy podpory školních časopisů formou soutěže a program, který na základě výsledků analýzy péče o nemocné leukémií usiluje o zlepšení jejich informovanosti. V letech 2001 až 2003 věnoval nadační fond na tyto programy částku přesahující 700.000 Kč.
Fond také pořádá kulturní a společenské akce s cílem probudit u veřejnosti zájem o dané oblasti.

Případný finanční dar pro rozvoj aktivit fondu je možno poukázat na č. ú.:
KB 86 - 0651200217 / 0100

   


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24