Slavnostní vyhlášení Projektu podpory Etického vzdělávání KHK


Dne 18. června 2003 se konalo slavnostní vyhlášení Projektu podpory etického vzdělávání Královéhradeckého kraje pro rok 2003 - 2004, na jehož realizaci se podílejí Univerzita Hradec Králové, Etické fórum ČR a Nadační fond Josefa Luxe...

fotografie z vyhlášení

celý článek

 


 
  Hudební podvečer Hemže 2003


V neděli 19.října 2003 se konal již tradiční Hudební podvečer, tentokráte s barokní hudbou, v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Hemžích u Chocně.

fotografie z koncertu
 
  Vyhlášení výsledů soutěže programu podpory ETV 2003, Pardubice

V úterý 11. listopadu se uskutečnilo v jednacím sále Rady Pardubického kraje za účasti zástupců úspěšných škol slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Program podpory etické výchovy pro rok 2003. Záštitu nad touto akcí přijal hejtman ing. Roman Línek, přítomná byla radní pro oblast školství Marie Málková a náměstek hejtmana ing. Miroslav Brýdl.

podrobnější informace a výsledky

fotografie z vyhlášení

 

 
  Setkání se studenty - Vsetín


Začíná být tradicí Nadačního fondu Josefa Luxe, že se jednou ročně podílí na uspořádání panelové diskuse s několika odborníky pro studenty. Po Litomyšli a Českých Budějovicích následoval 26.11.2003 Vsetín...

celý článek

fotografie ze setkání

 

 
  Setkání se starosty v rámci Projektu et. vzdělávání KHK - Rychnov n. Kn.


27.11.2003 se v rámci Projektu etického vzdělávání Královéhradeckého kraje pro rok 2003 a 2004 uskutečnilo pracovní setkání starostů Rychnovska. Konalo se ve Společenském centru v Rychnově n. Kn. Spolupořadatelství přijalo Město Rychnov n. Kn., zahájení se ujal starosta města a zároveň radní Královéhradeckého kraje Jiří Rokl. Předsedkyně NFJL Věra Luxová seznámila přítomné se záměry podpůrných programů nadačního fondu. Mgr. Jan Šimáček informoval o konkrétních možnostech získání podpory od NFJL. Samotný Projekt etcikého vzdělávání KHK představil 1. náměstek hejtmana Ing. Vladimír Derner, který je také gestorem projektu. Hlavním bodem programu byla přednáška předsedy Etického fóra ČR PhDr. Jana Šolce k EtV.

fotografie ze setkání

 

 
  Konference Člověk a média, Praha - Vinoř


Za účasti čtyř desítek zájemců proběhla 29.11.2003 na půdě Centra Mariapoli v Praze-Vinoři třetí konference "Člověk a média", pořádaná Hnutím fokoláre a občanským sdružením Pontes (za podpory Nadačního fondu Josefa Luxe).

celý článek

fotografie ze setkání

 

 
  Setkání se starosty v rámci Projektu et. vzdělávání KHK - Hradec Králové


4.12.2003 Královéhradecký kraj uspořádal setkání se starosty, tentokráte z Hradecka. Program byl obdobný jako v Rychnově n. Kn.

fotografie ze setkání

 


 
  Vyhlášení výsledků Soutěže o nejlepší školní časopis 2003


16. 12. 2003 se uskutečnilo v Senátu PČR vyhlášení výsledků Soutěže o nejlepší školní časopis pro rok 2003 v kategorii základní a střední školy.

podrobnější informace a výsledky

fotografie

 


 
  Setkání se starosty v rámci Projektu et. vzdělávání KHK - Trutnov


 

16.1.2004 pokračovala série setkání se starosty tentokrát na Městském úřadě v Trutnově. Zúčastnilo se asi 18 zástupců obcí z trutnovského regionu. Pro nemoc odpadla hlavní přednáška PhDr. Jana Šolce. Nahradila jej ing. Mgr. Marie Nováková - členka předsednictva Etického fóra ČR, která se v rámci svého vystoupení s přítomnými rozdělila o své bohaté zkušenosti s výukou etické výchovy podle metody R. R. Olivara na základní škole a vysvětlila její specifika. Atmosféra setkání byla velmi živá. Účastnící využili přítomnosti prvního náměstka hejtmana Vladimíra Dernera. Diskuze se v závěru dotkla i problematiky venkova a malých škol.

fotografie ze setkání - doplníme později

 

 

   


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24