Den NFJL v Českých Budějovicích, 20. května 2002

V pondělí 20. května 2002 pořádal Nadační fond Josefa Luxe ve spolupráci se společností Grados v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích panelovou diskusi na téma "Postavme se s odvahou lidskému egoismu, ať má jakoukoli formu". Jejími hosty byli zakladatelka Nadačního fondu Věra Luxová, filosof Jan Sokol a psycholog Jaroslav Šturma.
Besedy mládeže s osobnostmi jsou zde tradicí, pořádají se pravidelně díky Jiřímu Šestákovi, moderátorovi diskuse, a českobudějovičtí mladí byli nejen zdatnými, ale také velmi aktivními diskutéry.
Podvečer patřil přednášce Karla Schwarzenberga o Evropě a mezinárodních vztazích, nazvané "Úcta k těm, kteří jsou jiní než my, je vyšší kvalitou moderního životního stylu". Na uspořádání spolupracovalo s Nadačním fondem Josefa Luxe Město České Budějovice. Zúčastnil se jí i primátor Českých Budějovic, doc. Miroslav Tetter. V úvodu přítomní zástupci podniků Budějovický Budvar, Českobudějovické pozemní stavby, Jihočeská energetika a Madeta předali Nadačnímu fondu Josefa Luxe příspěvky. Karel Schwarzenberg hovořil o osobních zkušenostech s postupnou evropskou integrací, o důvodech a historických souvislostech i o svých odhadech možných variant v budoucnosti. Po přednášce odpovídal na dotazy posluchačů. Neformální rozhovory přítomných pokračovaly při malém občerstvení, jež pro fond a jeho hosty uspořádala českobudějovická radnice.

 


  Vyhlášení výsledků programu podpory Etické výchovy pro rok 2002

 

Dne 10.10.2002 došlo v Hradci Králové k předání ocenění školám úspěšným v programu podpory výuky etické výchovy na základních a středních školách, který Nadační fond Josefa Luxe tradičně vyhlašuje.

více...  Vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší školní časopis za rok 2002

 

Dne 4.12.2002 došlo v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky v Praze k předání ocenění školám úspěšným v soutěži o nejlepší školní časopis vyhlášené pro rok 2002.

více... 
   


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24