Archív: KurzObčanskéhoMinima II (podzim 2008)

Podzimní Kurz občanského minima se uskutečnil ve čtyřech přednáškových blocích a jeho náplní byly základy managementu, sociálních kompetencí, práva a ekonomiky. Kromě vědomostí a osvědčení o absolvování kurzu obdrželi účastníci i odborně připravené materiály, obsahující výtahy probraných lekcí a odkazy na další studijní zdroje.
Projekt KOM se podle očekávání ukázal po všech stránkách jako velmi náročný, avšak také velmi potřebný. Návštěvnost kurzů však nebyla příliš vysoká a to je vzhledem ke kvalitě kurzů určitě škoda. Mládež by tento typ vzdělávání velmi potřebovala, a pokud si k němu najde cestu, hodnotí ho pak i velmi pozitivně. Nicméně se ukázalo, že program, který z principu postrádá větší míru zábavnosti, potřebuje větší propagaci a podporu. Výhodou konaných kurzů bylo, že všichni lektoři byli schopni používat odlehčené, mnohdy i humorné a interaktivní formy výuky. V průběhu kurzů je ještě zdokonalili a v případě potřeby i modifikovali. Pro tento typ vzdělávání se jedná, kromě odbornosti o další nutnou podmínku. Na základě zkušeností a analýzy podnětů samotných účastníků, lektorů i pořadatelů se pořadatelé rozhodli v projektu dále pokračovat. Rýsuje se i jeho další základní koncepce: Jednou ročně (podzim) uspořádat kurz rozsahem a formou obdobný KOM. V jarních měsících pak nabídnout jednovíkendové, doplňující a již specializovanější kurzy pro jeho absolventy i širší veřejnost. Vzhledem k tomu, že již existují první zkušenosti, je nalezena a ověřena organizační forma, existuje již základní vybavení a jsou zpracovány studijní materiály, je do budoucna dobrý předpoklad pro dosažení vyšší efektivnosti ve zhodnocení vynaloženého úsilí a snížení nákladů dalšího vzdělávání.
Závěrem jeden konkrétní přínos. V průběhu i po skončení kurzu kontaktovali nejméně dva účastníci ( začínající, mladí podnikatelé) lektory ve věci pomoci při řešení své nepříznivé, závažné ekonomické situace. Základní pomoc jim mohla být i díky ochotě lektorů KOM včas poskytnuta a další potřebná pak zprostředkována.